BĐQH TỈNH VĨNH LONG

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Vũng Liêm (Tiền Giang)

Huyện ở phía Đông Nam của tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ địa lý từ 9°56’23″ đến 10°10’42″ vĩ độ Bắc và…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Thành phố Vĩnh Long nằm bên bờ sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Tiền, cách Thành phố Hồ Chí Minh 135 km về…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Trà Ôn (Vĩnh Long)

Huyện Trà Ôn nằm ở phía Đông của tỉnh Vĩnh Long, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp huyện Tam Bình,…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Tam Bình (Vĩnh Long)

Huyện Tam Bình nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long, giáp hầu hết với các huyện thị khác trong tỉnh…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Mang Thít (Vĩnh Long)

Huyện Mang Thít nằm bên bờ sông Tiền, nằm ở phía Đông của tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ địa lý từ…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Long Hồ (Vĩnh Long)

Huyện Long Hồ nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Vĩnh Long, bị sông Tiền chia cắt thành hai khu…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Bình Tân (Vĩnh Long)

Huyện Bình Tân nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Long, có vị trí địa lý:[3] Phía đông giáp thị xã Bình…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long)

Thị xã Bình Minh nằm bên bờ sông Hậu, ở phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Long, cách thành phố Vĩnh Long 32 km, cách Thành…