BĐQH TỈNH CAO BẰNG

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Phòng cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,….

Download Quy hoạch Huyện Trùng Khánh (Cao Bằng)

Huyện Trùng Khánh nằm ở phía đông bắc tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 58 km về phía tây nam, cách Cửa…

Download Quy hoạch Huyện Thạch An (Cao Bằng)

Huyện Thạch An nằm ở phía đông nam của tỉnh Cao Bằng, nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 38 km,…

Download Quy hoạch Huyện Quảng Uyên (Cao Bằng)

Huyện Quảng Uyên nằm phía đông tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 37 km theo quốc lộ 3, có vị trí địa…

Download Quy hoạch Huyện Phục Hòa (Cao Bằng)

Huyện Phục Hòa ở phía đông nam tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Hạ Lang và giáp Quảng…

Download Quy hoạch Huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)

Huyện Nguyên Bình nằm ở phía nam của tỉnh Cao Bằng, nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 40 km về hướng tây, cách…

Download Quy hoạch Huyện Hòa An (Cao Bằng)

Huyện Hòa An nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng, nằm trên đường Hồ Chí Minh cách thành phố Cao Bằng 15 km về hướng…

Download Quy hoạch Huyện Hà Quảng (Cao Bằng)

Huyện Hà Quảng nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Trùng Khánh…

Download Quy hoạch Huyện Hạ Lang (Cao Bằng)

Huyện Hạ Lang nằm ở phía đông tỉnh Cao Bằng, nằm trên tỉnh lộ 207 và Quốc lộ 4A, cách thành…

Download Quy hoạch Thành phố Cao Bằng (Cao Bằng)

Thành phố Cao Bằng nằm gần như giữa trung tâm địa lý của tỉnh Cao Bằng, là trung tâm kinh…

Download Quy hoạch Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng)

Huyện Bảo Lâm nằm ở phía tây của tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bảo Lạc và…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ