BĐQH TỈNH LAI CHÂU

Download Quy hoạch huyện Than Uyên (Lai Châu)

Than Uyên là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Bản đồ huyện Than Uyên [icon name=”download” prefix=”fas”]…

Download Quy hoạch huyện Tân Uyên (Lai Châu)

Tân Uyên là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Huyện Tân Uyên có diện tích là 903 km² và…

Download Quy hoạch huyện Tam Đường (Lai Châu)

Tam Đường là một huyện vùng cao thuộc tỉnh Lai Châu, Việt Nam Bản đồ huyện Tam Đường [icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí…

Download Quy hoạch huyện Sìn Hồ (Lai Châu)

Sìn Hồ là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Bản đồ huyện Sìn Hồ [icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH…

Download Quy hoạch huyện Phong Thổ (Lai Châu)

Phong Thổ là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Huyện Phong Thổ có diện tích 1034,60 km² trong đó chỉ có 10%…

Download Quy hoạch huyện Nậm Nhùn (Lai Châu)

Nậm Nhùn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Huyện có diện tích 1.388,08 km², dân số năm…

Download Quy hoạch huyện Mường Tè (Lai Châu)

Mường Tè là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Bản đồ huyện Mường Tè [icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn…

Download Quy hoạch Thành phố Lai Châu (Lai Châu)

Lai Châu là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Thành phố Lai Châu nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu, là thành…

Chuyển đến thanh công cụ