BĐQH TỈNH TUYÊN QUANG

Download Quy hoạch Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)

Yên Sơn là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Tuyên Quang, vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Huyện Yên…

Download Quy hoạch Huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

Sơn Dương là một huyện miền núi thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Huyện Sơn Dương có 31 đơn vị…

Download Quy hoạch Huyện Na Hang (Tuyên Quang)

Huyện Na Hang nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay huyện Na Hang có 12 đơn vị hành…

Download Quy hoạch Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang)

Lâm Bình là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Huyện Lâm Bình có 10 đơn vị hành chính…

Download Quy hoạch Huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)

Hàm Yên là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Huyện Hàm Yên có 18 đơn vị hành chính…

Download Quy hoạch Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Chiêm Hóa là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Huyện Chiêm Hóa có 24 đơn vị hành chính…

Download Quy hoạch Thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang)

Tuyên Quang là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Thành phố Tuyên Quang có 15 đơn…

Chuyển đến thanh công cụ