Cảm ơn bạn đã sử dụng Remaps!

Remaps cho phép bạn xem và sử dụng nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm bản đồ quy hoạch, thửa đất, dữ liệu các dự án, các thông tin mua bán và các dịch vụ khác trên nền bản đồ mà Remaps sử dụng (“Nội dung”).

Bằng cách truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Remaps, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Remaps được trình bày chi tiết dưới đây.

1. NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của Remaps, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Remaps với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

 • Trách nhiệm của chúng tôi: Đây là phần mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình.
 • Trách nhiệm của bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Nội dung trong các dịch vụ của Remaps: Phần này mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung mà bạn thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kể nội dung đó thuộc về bạn, Remaps hay người khác.
 • Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Phần này mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và những điều bạn nên biết trong trường hợp có người vi phạm các điều khoản này.
 • Chính sách quyền riêng tư: Phần này là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý và xóa thông tin của mình.

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của Remaps và ký kết hợp đồng với bạn:

Công ty Cổ phần Remaps

Mã số thuế: 0316364042 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Văn phòng 2, tầng 8, toà nhà Pearl Plaza

561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Việt Nam

2. TRÁCH NHIỆM CỦA REMAPS

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này. Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hoạt động cùng nhau nhằm giúp bạn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách dễ dàng.

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý, trừ các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về tính bảo mật hoặc khả năng vận hành.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Tuân thủ các điều khoản này và quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo các điều khoản này.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn hướng dẫn sử dụng để các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động cũng như sử dụng của Remaps.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

3.1 Tôn trọng người khác

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với người khác. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

 • Tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, chế tài và phòng chống mua bán người
 • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • Không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác
 • Không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ

3.2 Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Với những nội dung bạn gửi cho chúng tôi thông qua các công cụ được tích hợp trong Remaps hoặc hình thức khác, điều đó có nghĩa rằng bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng nội dung của bạn như một phần nội dung của Remaps

3.3 Sử dụng các dịch vụ của Remaps

Tạo tài khoản Remaps của bạn để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản Remaps thì dịch vụ mới có thể hoạt động.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Remaps của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Remaps của bạn.

Thông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác.

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

4. NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ CỦA REMAPS

4.1 Nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng tin bán nhà, báo cáo thông tin, và bài đánh giá mà bạn đã viết về một bất động sản hay dự án nào đó. Với những thông tin này, nếu bạn đã gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn thì chúng tôi được sử dụng nó như một sự đóng góp của cộng đồng.

Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Remaps của những người vi phạm bản quyền nếu như xác minh được sự vi phạm bản quyền này.

4.2 Nội dung của Remaps

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa nội dung thuộc về Remaps, ví dụ như phần lớn hình ảnh minh họa mà bạn thấy trong Remaps. Bạn có thể sử dụng nội dung của Remaps theo sự cho phép trong các điều khoản này, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung đó. Bạn không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ đặc điểm thương hiệu, biểu tượng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng các đặc điểm thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

4.3 Nội dung khác

Cuối cùng, một số dịch vụ của chúng tôi hiện thị nội dung thuộc về người hoặc tổ chức khác hoặc được góp nhặt công khai trên các phương tiện truyền thông, ví dụ như thông tin quy hoạch, các dự án. Bạn không được sử dụng nội dung này khi chưa được sự cho phép của người hoặc tổ chức đó, hoặc nếu không được pháp luật cho phép. Các quan điểm thể hiện trong nội dung của những người hoặc tổ chức khác là quan điểm riêng của họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Remaps.

4.4 Phần mềm trong các dịch vụ của Remaps

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm có thể tải xuống. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của các dịch vụ.

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm được cung cấp theo các điều khoản trong giấy phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, giấy phép nguồn mở này có các điều khoản rõ ràng được ưu tiên áp dụng so với một số phần trong các điều khoản này. Do đó, xin đừng quên đọc các giấy phép đó.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ thành phần nào trong phần mềm hay các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng không được dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc luật hiện hành cho phép.

Khi một dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm này có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các tùy chọn cài đặt về việc tự động cập nhật.

5. TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA VẤN ĐỀ HOẶC BẤT ĐỒNG

Theo luật pháp, bạn có quyền (1) được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và (2) được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Các điều khoản này không hạn chế hay làm vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó. Ví dụ: Nếu bạn là một người dùng cá nhân, thì bạn tiếp tục có mọi quyền hợp pháp mà người dùng cá nhân được hưởng tại quốc gia của bạn.

5.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các thông tin chúng tôi hiển thị trong Remaps phần lớn do chúng tôi thu thập được từ nhiều nguồn công khai cũng như từ đóng góp của cộng đồng. Mặc dù rất cẩn trọng và nỗ lực, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của các thông tin đó.

Và trừ khi luật pháp bắt buộc, chúng tôi không đưa ra tuyên bố đảm bảo ngầm định, chẳng hạn như những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm.

5.2 Trách nhiệm pháp lý

Việc sử dụng các thông tin trên Remaps là chủ động của người dùng, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà người dùng quyết địch dựa trên các thông tin mà chúng tôi cung cấp.

Các điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành. Cụ thể là các điều khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Remaps trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân, lừa đảo, trình bày sai nhằm mục đích gian lận, sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai phạm có chủ ý.

Ngoài các quyền và trách nhiệm đã mô tả trong phần này (Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng), Remaps sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất khác, trừ khi nguyên nhân gây tổn thất là do chúng tôi vi phạm các điều khoản này.

5.3 Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

 • Gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Remaps.
 • Vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật.
 • Gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra.
 • Ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi.

5.3.1 Xóa nội dung của bạn

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng nội dung nào đó của bạn (1) vi phạm các điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, (2) vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Remaps, thì chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Ví dụ là nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

5.3.2 Tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của Remaps

Remaps bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của bạn đối với các dịch vụ hoặc xóa Tài khoản Remaps của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các điều khoản này.
 • Chúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án.
 • Chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Remaps – ví dụ như bằng cách thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cóp nhặt nội dung không do bạn sở hữu.

Nếu tin rằng Tài khoản Remaps của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại.

Hiển nhiên là bạn luôn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn ngừng sử dụng một dịch vụ nào đó, thì chúng tôi rất mong được biết lý do để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình.

5.4 Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Remaps, vui lòng truy cập trang giới thiệu của chúng tôi.

Luật pháp của Việt Nam sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc mọi dịch vụ liên quan, bất kể các quy tắc về xung đột pháp luật. Các tranh chấp này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án ở Việt Nam, đồng thời bạn và Remaps đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.

Nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép giải quyết các tranh chấp này tại tòa án ở Việt Nam, thì bạn có thể đệ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lên tòa án địa phương. Tương tự như vậy, nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép tòa án địa phương áp dụng luật của Việt Nam để giải quyết các tranh chấp này, thì các tranh chấp này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành tại quốc gia hoặc nơi bạn cư trú.

Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.

Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và Remaps và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này (1) để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), (2) vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc (3) để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xem các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau: (1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc (2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xóa nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản Remaps của bạn.

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

6.1 Thông tin Remaps thu thập

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi bạn không đăng nhập vào một Tài khoản Remaps, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập được cùng với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Cách này giúp chúng tôi thực hiện được những việc như duy trì các tùy chọn của bạn trên các phiên duyệt web.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản Remaps của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

6.2 Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Khi tạo một Tài khoản Remaps, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn và mật khẩu. Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc email vào tài khoản của mình. Ngay cả khi không đăng nhập vào Tài khoản Remaps, bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email để nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như vị trí các dự án, thửa đất, hình ảnh cũng như các báo cáo đánh giá của bạn.

6.3 Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

6.3.1 Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Remaps. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm và giảm độ sáng màn hình nếu pin sắp hết.

Thông tin chúng tôi thu thập gồm có các giá trị nhận dạng duy nhất, loại trình duyệt và các mục cài đặt, loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại, và số phiên bản của ứng dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Remaps trên thiết bị của bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi.

6.3.2 Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Các cụm từ bạn tìm kiếm
 • Các lượt xem và tương tác với nội dung
 • Hoạt động mua hàng
 • Những người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung
 • Hoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi

6.3.3 Thông tin về vị trí của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xác định vị trí của bạn với độ chính xác khác nhau bằng:

 • GPS
 • Địa chỉ IP
 • Dữ liệu của bộ cảm biến từ thiết bị của bạn
 • Thông tin về những thứ ở gần thiết bị của bạn, chẳng hạn như các điểm truy cập Wi-Fi, trạm phát sóng di động và các thiết bị có hỗ trợ Bluetooth

Các loại dữ liệu vị trí chúng tôi thu thập tùy thuộc một phần vào thiết bị và các tùy chọn cài đặt tài khoản của bạn.

6.4 Lý do Remaps thu thập dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:

6.4.1 Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình.
 • Phát triển các dịch vụ mới: Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trong các dịch vụ hiện có để giúp phát triển những dịch vụ mới.
 • Liên lạc với bạn:Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn.
 • Bảo vệ Remaps, người dùng của Remaps và mọi người nói chung: Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Remaps, người dùng của Remaps hoặc mọi người nói chung.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.

6.4.2 Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi tích hợp tính năng bảo mật vào các dịch vụ để bảo vệ thông tin của bạn.

Tất cả các sản phẩm của Remaps đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và Remaps khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền.
 • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Remaps truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

6.4.3 Xóa thông tin của bạn

Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:

 • Xóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ cụ thể của Remaps
 • Xóa các sản phẩm cụ thể của Remaps, bao gồm cả thông tin của bạn liên kết với các sản phẩm đó
 • Xóa toàn bộ Tài khoản Remaps của bạn

6.4.4 Giữ lại thông tin của bạn

Chúng tôi giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và cách bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt:

 • Bạn có thể xóa một số dữ liệu như nội dung do bạn tạo hoặc tải lên vào bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bạn cũng có thể xóa thông tin hoạt động lưu trong tài khoản của bạn, hoặc chọn tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định.
 • Sau một khoảng thời gian định sẵn, hệ thống sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh các dữ liệu khác, như dữ liệu quảng cáo trong các tệp nhật ký trên máy chủ.
 • Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi bạn xóa Tài khoản Remaps của bạn, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu trong khoảng thời gian dài khi cần thiết để phục vụ các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

6.4.5 Tuân thủ và hợp tác với cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.

Chúng tôi duy trì các máy chủ trên khắp thế giới và thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc truyền dữ liệu.

Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

7. GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

7.1 Thời điểm áp dụng chính sách này

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Remaps và các đơn vị liên kết của Remaps cung cấp. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho:

 • Các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi
 • Các dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể bao gồm dịch vụ của Remaps, được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi

7.2 Các thay đổi đối với chính sách này

Đôi khi, chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản đã lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn (với một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả thông báo qua email về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật).