BĐQH TỈNH TRÀ VINH

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Trà Vinh cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,…

Download Quy hoạch Thành phố Trà Vinh (Trà Vinh)

Thành phố Trà Vinh là tỉnh lỵ của tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên 68,035 km² chiếm gần 3%…

Download Quy hoạch Huyện Trà Cú (Trà Vinh)

Huyện Trà Cú nằm cách thành phố Trà Vinh 33 km đường lộ trên tuyến quốc lộ 53 và 54. Đây là tuyến…

Download Quy hoạch Huyện Tiểu Cần (Trà Vinh)

Huyện Tiểu Cần nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu, có vị trí địa…

Download Quy hoạch Thị xã Duyên Hải (Trà Vinh)

Thị xã Duyên Hải nằm về phía đông nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Cung Hầu của sông Cổ Chiên,…

Download Quy hoạch huyện Duyên Hải (Trà Vinh)

Huyện Duyên Hải nằm về phía nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Định An của sông Hậu, có vị trí địa lý:…

Download Quy hoạch huyện Châu Thành (Trà Vinh)

Huyện Châu Thành là huyện vùng ven của tỉnh Trà Vinh, nằm bao quanh thành phố Trà Vinh, có vị…

Download Quy hoạch huyện Cầu Ngang (Trà Vinh)

Huyện Cầu Ngang nằm về phía đông nam tỉnh Trà Vinh và nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu, có…

Download Quy hoạch huyện Cầu Kè (Trà Vinh)

Huyện Cầu Kè ở phía tây tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long…

Download Quy hoạch huyện Càng Long (Trà Vinh)

Huyện Càng Long nằm ở phía bắc của tỉnh Trà Vinh, cách thành phố Trà Vinh khoảng 21 km, cách thành…

Chuyển đến thanh công cụ