BĐQH TỈNH BẮC NINH

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Yên Phong (Bắc Ninh)

Yên Phong là một huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Bản đồ huyện Yên Phong  Download miễn phí BĐQH huyện…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Tiên Du (Bắc Ninh)

Tiên Du là một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, vùng đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam Bản đồ huyện Tiên Du  Download miễn phí…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Quế Võ (Bắc Ninh)

Quế Võ là một thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Bản đồ huyện Quế Võ  Download miễn phí BĐQH huyện Quế Võ Xem…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Lương Tài (Bắc Ninh)

Lương Tài (tên cũ là Lang Tài) là một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Bản đồ huyện Lương Tài  Download miễn phí BĐQH huyện…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Gia Bình (Bắc Ninh)

Gia Bình là một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Huyên Gia Bình nằm bên bờ nam sông Đuống, là một huyện chủ yếu là…

20 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch Thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh)

Bắc Ninh là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh có diện tích…