Huyện Bình Tân nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Long, có vị trí địa lý:[3]

Bản đồ huyện Bình Tân

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Bình Tân

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Bình Tân tại Remaps.vn