BĐQH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Download Quy hoạch Quận Bình Thủy (Cần Thơ)

Bình Thủy là một quận nội thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận có diện tích 67,20 km², dân số năm 2019 là 142.164…

Download Quy hoạch Quận Cái Răng (Cần Thơ)

Cái Răng là một quận nội thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận Cái Răng có diện tích 62,53 km², dân số năm 2019…

Download Quy hoạch Huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ)

Cờ Đỏ là một huyện ngoại thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Huyện có diện tích 319,81 km², dân số năm 2019 là 116.576 người,…

Download Quy hoạch Quận Ninh Kiều (Cần Thơ)

Quận Ninh Kiều nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị…

Download Quy hoạch Quận Ô Môn (Cần Thơ)

Ô Môn là một quận nội thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận có diện tích 125,40 km², dân số năm 2019…

Download Quy hoạch Huyện Phong Điền (Cần Thơ)

Phong Điền là một huyện ven đô thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Huyện có diện tích 119,48 km², dân số năm 2019 là 98.424 người,…

Download Quy hoạch Huyện Thới Lai (Cần Thơ)

Thới Lai là một huyện ngoại thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Huyện có diện tích 255,66 km², dân số năm 2019 là 109.684…

Download Quy hoạch Quận Thốt Nốt (Cần Thơ)

Thốt Nốt là một quận nội thành trực thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận có diện tích 118 km², dân số năm 2019 là…

Download Quy hoạch Huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Vĩnh Thạnh là một huyện ngoại thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Huyện có diện tích 297,59 km², dân số năm 2019 là 98.399 người,…

Chuyển đến thanh công cụ