BĐQH TỈNH HÒA BÌNH

Download Quy hoạch huyện Yên Thủy (Hòa Bình)

Yên Thủy là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Tọa độ: 20°23′8″B 105°36′46″Đ Bản đồ…

Download Quy hoạch huyện Mai Châu (Hòa Bình)

Mai Châu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Tọa độ: 20°40′18″B 105°0′19″Đ Bản đồ Huyện Mai…

Download Quy hoạch huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

Lương Sơn là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Hòa Bình, vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Tọa độ:…

Download Quy hoạch huyện Kim Bôi (Hòa Bình)

Kim Bôi là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Tọa độ: 20°40′20″B 105°32′8″Đ Bản đồ Huyện…

Download Quy hoạch Thành phố Hòa Bình (Hòa Bình)

Hòa Bình là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Tọa độ: 20°51′7″B 105°20′30″Đ Bản đồ Thành phố…

Chuyển đến thanh công cụ