BĐQH TỈNH BẮC GIANG

Download Quy hoạch Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)

Lục Ngạn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Lục Ngạn nằm ở phía đông…

Download Quy hoạch Huyện Yên Thế (Bắc Giang)

Yên Thế là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Yên Thế nằm ở phía bắc của tỉnh…

Download Quy hoạch Huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Yên Dũng là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Yên Dũng nằm ở phía nam của tỉnh…

Download Quy hoạch Huyện Việt Yên (Bắc Giang)

Việt Yên là một huyện trung du nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Huyện Việt Yên có…

Download Quy hoạch Huyện Tân Yên (Bắc Giang)

Huyện Tân Yên nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang khoảng 15 km về…

Download Quy hoạch Huyện Sơn Động (Bắc Giang)

Huyện Sơn Động nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Giang, nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 75 km…

Download Quy hoạch Huyện Lục Nam (Bắc Giang)

Huyện Lục Nam nằm ở phía đông của tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang khoảng 20 km về…

Download Quy hoạch Huyện Lạng Giang (Bắc Giang)

Huyện Lạng Giang nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Giang, nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 10 km…

Download Quy hoạch Huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang)

Huyện Hiệp Hòa nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Giang, nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km…

Download Quy hoạch Thành phố Bắc Giang (Bắc Giang)

Bắc Giang là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang nằm ở phía tây tỉnh…

Chuyển đến thanh công cụ