BĐQH TỈNH GIA LAI

Download Quy hoạch Thị xã Ayun Pa (Gia Lai)

Ayun Pa là một thị xã thuộc tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, Việt Nam. Thị xã Ayun Pa là cửa…

Download Quy hoạch Thành phố Pleiku (Gia Lai)

Pleiku (còn được viết là Plei Cu, Plây Cu, Plây Ku hay Plei Ku, đọc là Pờ-lây-cu) là thành phố…

Download Quy hoạch Huyện Ia Pa (Gia Lai)

Ia Pa là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Ia Pa là một huyện…

Download Quy hoạch Huyện Đức Cơ (Gia Lai)

Đức Cơ là một huyện biên giới nằm ở phía tây tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Đức Cơ có…

Download Quy hoạch Huyện Đắk Pơ (Gia Lai)

Đak Pơ hay Đăk Pơ là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Đak Pơ…

Download Quy hoạch Huyện Chư Sê (Gia Lai)

Chư Sê là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Chư Sê nằm ở phía…

Download Quy hoạch Huyện Chư Păh (Gia Lai)

Chư Păh (đọc là chư-pá ) là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Chư…

Download Quy hoạch Thị xã An Khê (Gia Lai)

An Khê là một thị xã nằm ở phía đông của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Thị xã An Khê…

Chuyển đến thanh công cụ