BĐQH TỈNH SƠN LA

Download Quy hoạch huyện Sốp Cộp (Sơn La)

Sốp Cộp là một huyện biên giới nằm ở phía tây nam tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ: 20°57′21″B 103°37′9″Đ Bản đồ Huyện Sốp Cộp…

Download Quy hoạch huyện Sông Mã (Sơn La)

Sông Mã là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ:…

Download Quy hoạch huyện Quỳnh Nhai (Sơn La)

Quỳnh Nhai là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ: 21°38′46″B 103°37′43″Đ Bản…

Download Quy hoạch huyện Phù Yên (Sơn La)

Phù Yên là một huyện miền núi nằm ở phía đông tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ: 21°15′34″B 104°39′17″Đ Bản…

Download Quy hoạch huyện Mai Sơn (Sơn La)

Mai Sơn là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ: 21°11′56″B 104°6′0″Đ Bản đồ Huyện…

Download Quy hoạch huyện Bắc Yên (Sơn La)

Bắc Yên là huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La, Việt Nam. Tọa độ: 21°14′46″B 104°26′29″Đ Bản đồ Huyện Bắc Yên…

Chuyển đến thanh công cụ