BĐQH TỈNH NINH THUẬN

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Thuận Nam (Ninh Thuận)

Thuận Nam là một huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam Bản đồ huyện Thuận Nam  Download miễn phí BĐQH…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận)

Phan Rang – Tháp Chàm (thường được gọi tắt là Phan Rang) là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Tên Phan Rang được phiên âm…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận)

Ninh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam Bản đồ huyện Ninh Sơn  Download miễn phí BĐQH…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Ninh Phước (Ninh Thuận)

Ninh Phước là một huyện ven biển thuộc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam Bản đồ huyện Ninh Phước  Download miễn phí BĐQH huyện Ninh Phước…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Ninh Hải (Ninh Thuận)

Ninh Hải là một huyện ven biển nằm ở phía đông tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam Bản đồ huyện Ninh Hải  Download miễn phí BĐQH…

11 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Bác Ái (Ninh Thuận)

Bác Ái là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam Bản đồ huyện Bác Ái  Download miễn phí…