Huyện ở phía Đông Nam của tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ địa lý từ 9°56’23″ đến 10°10’42″ vĩ độ Bắc và từ 106°04’11″ đến 106°17’23″ kinh độ Đông, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Vũng Liêm

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Vũng Liêm

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Vũng Liêm tại Remaps.vn