BĐQH TỈNH HẢI DƯƠNG

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Hải Dương cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,….

Download Quy hoạch huyện Thanh Miện (Tỉnh Hải Dương) giai đoạn 2021- 2030

Thanh Miện là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương, Việt Nam Tọa độ: 20°45′50″B 106°11′35″Đ Bản đồ huyện Thanh Miện Quốc gia Việt Nam…

Download Quy hoạch huyện Thanh Hà (Tỉnh Hải Dương) giai đoạn 2021- 2030

Thanh Hà là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương, nổi tiếng với đặc sản vải thiều với thương hiệu vải thiều Thanh Hà. Tọa…

Download Quy hoạch huyện Nam Sách (Tỉnh Hải Dương) đến năm 2030

Nam Sách là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tọa độ: 20°59′24″B 106°20′03″Đ Bản đồ huyện Nam Sách Quốc…

Download Quy hoạch huyện Kim Thành (Tỉnh Hải Dương) đến năm 2030

Kim Thành là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tọa độ: 20°57′56″B 106°30′41″Đ Bản đồ huyện Kim Thành Quốc gia Việt Nam…

Download Quy hoạch huyện Gia Lộc (Tỉnh Hải Dương) đến năm 2030

Gia Lộc là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tọa độ: 20°51′1″B 106°17′34″Đ Bản đồ…

Download Quy hoạch huyện Bình Giang (Tỉnh Hải Dương) đến năm 2030

Bình Giang là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt tại thị…

Download Quy hoạch Thị xã Kinh Môn (Tỉnh Hải Dương) giai đoạn 2021- 2030

Kinh Môn là một thị xã thuộc tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Thị xã Kinh Môn thuộc vùng bán sơn…

Download Quy hoạch Thành phố Chí Linh (Tỉnh Hải Dương) giai đoạn 2021- 2030

Chí Linh là một thành phố nằm ở phía bắc tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tọa độ: 21°06′28″B 106°23′20″Đ Thành phố…

Download Quy hoạch Thành phố Hải Dương (Tỉnh Hải Dương) giai đoạn 2021- 2030

Hải Dương là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Thành phố Hải Dương là trung tâm…

Chuyển đến thanh công cụ