BĐQH TỈNH QUẢNG NAM

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Thăng Bình (Quảng Nam)

Huyện Thăng Bình là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện này nằm ở phía…

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Quế Sơn (Quảng Nam)

Huyện Quế Sơn là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện này nằm ở phía…

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Phước Sơn (Quảng Nam)

Phước Sơn là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện này nằm ở vùng núi phía Tây Bắc…

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Phú Ninh (Quảng Nam)

Huyện Phú Ninh là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện này nằm ở phía…

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Nông Sơn (Quảng Nam)

Nông Sơn là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Huyện này nằm ở vùng núi phía Tây Nam…

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch Thành phố Hội An (Quảng Nam)

Thành phố Hội An là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, nằm ở tỉnh Quảng Nam….

30 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam)

Thị xã Điện Bàn là một đơn vị hành chính cấp thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Điện…