BĐQH TỈNH SÓC TRĂNG

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,….

Download Quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Thị xã Vĩnh Châu nằm ở phía đông nam của tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 38 km, có…

Download Quy hoạch Huyện Trần Đề (Sóc Trăng)

Huyện Trần Đề nằm phía đông tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Cù Lao Dung…

Download Quy hoạch Huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng)

Huyện Thạnh Trị nằm ở phía tây nam tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 32 km, có vị trí địa lý: Phía…

Download Quy hoạch Thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng)

Thành phố nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, giáp với huyện: Phía đông và bắc giáp huyện Long Phú…

Download Quy hoạch Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng)

Thị xã Ngã Năm nằm ở phía tây nam tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 60 km, cách trung…

Download Quy hoạch Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng)

Huyện Mỹ Xuyên nằm ở phía nam của tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp thành phố…

Download Quy hoạch Huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng)

Huyện Mỹ Tú nằm ở phía tây tỉnh Sóc Trăng, nằm trên tọa độ địa lý 9°52 – 9°78 vĩ…

Download Quy hoạch Huyện Long Phú (Sóc Trăng)

Huyện Long Phú nằm ở phía đông tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý: Phía tây giáp thành phố Sóc Trăng và huyện Châu Thành…

Download Quy hoạch Huyện Kế Sách (Sóc Trăng)

Huyện Kế Sách có tọa độ địa lý từ 9°14’ đến 9°55’ vĩ độ Bắc và từ 105°30’ đến 106°04’…

Download Quy hoạch Huyện Cù Lao (Sóc Trăng)

Huyện Cù Lao Dung nằm ở phía đông tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp hai…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ