BĐQH TỈNH TÂY NINH

Download Quy hoạch Thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh)

Thị xã Trảng Bàng nằm ở phía đông nam của tỉnh Tây Ninh, có tuyến quốc lộ 22 nối Thành phố Hồ Chí Minh và…

Download Quy hoạch Thành phố Tây Ninh (Tây Ninh)

Thành phố Tây Ninh nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương…

Download Quy hoạch huyện Châu Thành (Tây Ninh)

Huyện Tân Châu nằm ở phía đông bắc tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía nam giáp thành…

Download Quy hoạch huyện Tân Biên (Tây Ninh)

Huyện Tân Biên nằm ở phía tây bắc tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tân…

Download Quy hoạch Thị xã Hòa Thành (Tây Ninh)

Thị xã Hòa Thành nằm ở trung tâm của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông và đông…

Download Quy hoạch huyện Gò Dầu (Tây Ninh)

Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam…

Download Quy hoạch huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh)

Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía đông tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dầu…

Download Quy hoạch huyện Châu Thành (Tây Ninh)

Huyện Châu Thành nằm ở phía tây tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị xã Hòa…

Download Quy hoạch huyện Bến Cầu (Tây Ninh)

Huyện Bến Cầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Gò Dầu…

Chuyển đến thanh công cụ