Huyện Long Hồ nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Vĩnh Long, bị sông Tiền chia cắt thành hai khu vực, bao bọc 3 mặt bởi thành phố Vĩnh Long, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Long Hồ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Long Hồ

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Long Hồ tại Remaps.vn