Thành phố Vĩnh Long nằm bên bờ sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Tiền, cách Thành phố Hồ Chí Minh 135 km về phía Nam, cách Cần Thơ 33 km về phía Bắc, có vị trí địa lý:

Bản đồ Thành phố Vĩnh Long

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Vĩnh Long

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Vĩnh Long tại Remaps.vn