BĐQH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Download Quy hoạch huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định)

Huyện Vĩnh Thạnh là một huyện nằm ở tỉnh Bình Định, thuộc miền Trung Việt Nam. Huyện này nằm cách…

Download Quy hoạch huyện Vân Canh (Bình Định)

Huyện Vân Canh là một huyện nằm ở tỉnh Bình Định, thuộc miền Trung Việt Nam. Huyện này nằm cách…

Download Quy hoạch huyện Tây Sơn (Bình Định)

Huyện Tây Sơn là một huyện nằm ở tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam. Huyện này nằm cách thành…

Download Quy hoạch thành phố Quy Nhơn (Bình Định)

Quy Nhơn là thành phố duyên hải nằm ở tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam. Thành phố này nằm…

Download Quy hoạch huyện Phù Mỹ (Bình Định)

Phù Mỹ là một huyện nằm ở tỉnh Bình Định, thuộc miền Trung Việt Nam. Huyện này nằm cách thành…

Download Quy hoạch thị xã Hoài Nhơn (Bình Định)

Thị xã Hoài Nhơn là một đơn vị hành chính cấp thị xã nằm ở tỉnh Bình Định, thuộc miền…

Download Quy hoạch Thị Xã An Nhơn (Bình Định)

Thị xã An Nhơn có vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Tuy Phước Phía Tây giáp các huyện Tây Sơn, Vân…

Download Quy hoạch huyện An Lão (Bình Định)

Huyện An Lão nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, cách Quốc lộ 1 32 km về phía tây bắc và…

Chuyển đến thanh công cụ