BĐQH TỈNH VĨNH PHÚC

Download Quy hoạch Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

Yên Lạc là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Huyện Yên Lạc có 17 được…

Download Quy hoạch Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Vĩnh Tường là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Huyện có diện tích 144,01 km², dân số năm…

Download Quy hoạch Huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)

Tam Dương là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Diện tích tự nhiên của Tam…

Download Quy hoạch Huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Tam Đảo là huyện cực bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành…

Download Quy hoạch Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)

Sông Lô là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính…

Download Quy hoạch Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

Huyện Lập Thạch nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam…

Download Quy hoạch Huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Bình Xuyên là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Huyện Bình Xuyên nằm ở phía đông của tỉnh Vĩnh Phúc, nằm…

Download Quy hoạch Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Thành phố Vĩnh Yên nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý: Phía tây và phía bắc…

Download Quy hoạch Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

Thành phố Phúc Yên nằm ở phía Đông Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố Phúc Yên có vị trí địa…

Chuyển đến thanh công cụ