BĐQH TỈNH KON TUM

Download Quy hoạch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)

Huyện Tu Mơ Rông là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện…

Download Quy hoạch thành phố Kon Tum (Kon Tum)

Kon Tum là một thành phố nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Thành phố…

Download Quy hoạch huyện Kon Rẫy (Kon Tum)

Huyện Kon Rẫy là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

Download Quy hoạch huyện Kon Plông (Kon Tum)

Huyện Kon Plông là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

Download Quy hoạch huyện Đăk Hà (Kon Tum)

Huyện Đăk Hà là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

Download Quy hoạch huyện Đắk Glei (Kon Tum)

Huyện Đăk Glei là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

Download Quy hoạch huyện Đăk Glei (Kon Tum)

Huyện Đăk Glei là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

Chuyển đến thanh công cụ