BĐQH TỈNH KON TUM

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum)

Huyện Tu Mơ Rông là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch thành phố Kon Tum (Kon Tum)

Kon Tum là một thành phố nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Thành phố…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Kon Rẫy (Kon Tum)

Huyện Kon Rẫy là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Kon Plông (Kon Tum)

Huyện Kon Plông là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Đăk Hà (Kon Tum)

Huyện Đăk Hà là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Đắk Glei (Kon Tum)

Huyện Đăk Glei là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…

27 Tháng Sáu, 2023

Download Quy hoạch huyện Đăk Glei (Kon Tum)

Huyện Đăk Glei là một huyện nằm ở tỉnh Kon Tum, thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Huyện này…