BĐQH TỈNH HÀ GIANG

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Yên Minh (Hà Giang)

Huyện Yên Minh nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 98 km về hướng…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Xín Mần (Hà Giang)

Huyện Xín Mần nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 150 km về phía tây,…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Vị Xuyên Hà Giang)

Huyện Vị Xuyên nằm ở trung tâm tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Hà…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Quang Bình (Hà Giang)

Huyện Quang Bình nằm ở phía tây nam tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bắc…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Quản Bạ (Hà Giang)

Huyện Quản Bạ nằm ở phía bắc tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Yên Minh Phía tây và…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Mèo Vạc (Hà Giang)

Huyện Mèo Vạc có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp với Trung Quốc Phía tây giáp huyện Đồng…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Thành phố Hà Giang (Hà Giang)

Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Hà Giang, nằm ở vị trí trung tâm…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Đồng Văn (Hà Giang)

Đồng Văn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 150 km về phía bắc,…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Bắc Mê (Hà Giang)

Huyện Bắc Mê nằm ở phía đông tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao…