BĐQH TỈNH LÀO CAI

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Si Ma Cai (Lào Cai)

Huyện Văn Bàn nằm ở phía nam của tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bảo…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Si Ma Cai (Lào Cai)

Huyện Si Ma Cai nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai chừng 95km, có vị trí địa…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Sa Pa (Lào Cai)

Sa Pa (hay còn được viết là Sapa) là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam,…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Mường Khương (Lào Cai)

Huyện Mường Khương nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Si Ma…

4 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch huyện Bắc Hà (Lào Cai)

Huyện Bắc Hà nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Si Ma…