BĐQH TỈNH LÀO CAI

Download Quy hoạch huyện Si Ma Cai (Lào Cai)

Huyện Văn Bàn nằm ở phía nam của tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bảo…

Download Quy hoạch huyện Si Ma Cai (Lào Cai)

Huyện Si Ma Cai nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai chừng 95km, có vị trí địa…

Download Quy hoạch huyện Sa Pa (Lào Cai)

Sa Pa (hay còn được viết là Sapa) là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam,…

Download Quy hoạch huyện Mường Khương (Lào Cai)

Huyện Mường Khương nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Si Ma…

Download Quy hoạch huyện Bắc Hà (Lào Cai)

Huyện Bắc Hà nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Si Ma…

Chuyển đến thanh công cụ