BĐQH TỈNH TIỀN GIANG

Download Quy hoạch huyện Tân Phước (Tiền Giang)

Toạ độ địa lý: Từ 105°00′ đến 106°45 kinh độ Đông và từ 10°25′ đến 10°35′ vĩ độ Bắc. Huyện…

Download Quy hoạch huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang)

Huyện Tân Phú Đông nằm ở phía đông nam tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp biển…

Download Quy hoạch Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang)

Mỹ Tho là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thành phố Mỹ Tho hiện là đô thị loại I, thuộc Vùng kinh…

Download Quy hoạch huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)

Huyện Gò Công Tây nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Gò…

Download Quy hoạch huyện Gò Công Đông (Tiền Giang)

Huyện Gò Công Đông nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:[4] Phía đông giáp huyện Cần Giờ, Thành…

Download Quy hoạch Thị xã Gò Công (Tiền Giang)

Thị xã Gò Công nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, cách Thành phố Hồ Chí Minh 60 km về phía…

Download Quy hoạch huyện Chợ Gạo (Tiền Giang)

Huyện Chợ Gạo nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Gò Công Tây…

Download Quy hoạch huyện Châu Thành (Tiền Giang)

Huyện Châu Thành nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp…

Download Quy hoạch Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)

Thị xã Cai Lậy nằm ở phía tây tỉnh Tiền Giang, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 30 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng…

Download Quy hoạch huyện Cai Lậy (Tiền Giang)

Huyện Cai Lậy nằm ở phía tây tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị xã Cai Lậy và…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ