BĐQH TỈNH PHÚ THỌ

Download Quy hoạch Huyện Yên Lập (Phú Thọ)

Yên Lập là một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Yên Lập có 17 đơn vị…

Download Quy hoạch Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ)

Thanh Thủy là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Thanh Thủy có 11…

Download Quy hoạch Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)

Thanh Sơn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị…

Download Quy hoạch Huyện Tân Sơn (Phú Thọ)

Tân Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Tân Sơn…

Download Quy hoạch Huyện Tam Nông (Phú Thọ)

Tam Nông là một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao…

Download Quy hoạch Huyện Phù Ninh (Phú Thọ)

Phù Ninh là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Phù Ninh có 17…

Download Quy hoạch Huyện Lâm Thao (Phú Thọ)

Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Lâm Thao có…

Download Quy hoạch Huyện Hạ Hòa (Phú Thọ)

Hạ Hòa là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Hạ Hòa có 20 đơn…

Download Quy hoạch Huyện Đoan Hùng (Phú Thọ)

Đoan Hùng là huyện cực bắc của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã…

Download Quy hoạch Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ)

Cẩm Khê là một huyện trung du nằm ở trung tâm tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Huyện Cẩm Khê có…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ