BĐQH TỈNH NINH BÌNH

Download Quy hoạch Huyện Gia Viễn (Ninh Bình)

Huyện Gia Viễn nằm ở phía bắc của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 20 km, cách trung tâm thủ…

Download Quy hoạch Huyện Hoa Lư (Ninh Bình)

Huyện Hoa Lư nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Ninh…

Download Quy hoạch Huyện Kim Sơn (Ninh Bình)

Huyện Kim Sơn nằm ở phía nam tỉnh Ninh Bình của miền Bắc Việt Nam, nằm cách thành phố Ninh…

Download Quy hoạch Huyện Nho Quan (Ninh Bình)

Huyện Nho Quan nằm ở phía tây bắc của tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 34 km về…

Download Quy hoạch Thành Phố Ninh Bình (Ninh Bình)

Thành phố Ninh Bình nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, thuộc tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam. Dưới…

Download Quy hoạch Huyện Thành Phố Tam Điệp (Ninh Bình)

Thành phố Tam Điệp nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 14 km về…

Download Quy hoạch Huyện Yên Khánh (Ninh Bình)

Huyện Yên Khánh nằm ở phía đông nam của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 14 km, cách trung…

Download Quy hoạch Huyện Yên Mô (Ninh Bình)

Huyện Yên Mô nằm ở phía nam của tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 17 km về phía nam, cách trung…

Chuyển đến thanh công cụ