BDQH TỈNH NINH BÌNH

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Gia Viễn (Ninh Bình)

Huyện Gia Viễn nằm ở phía bắc của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 20 km, cách trung tâm thủ…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Hoa Lư (Ninh Bình)

Huyện Hoa Lư nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Ninh…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Kim Sơn (Ninh Bình)

Huyện Kim Sơn nằm ở phía nam tỉnh Ninh Bình của miền Bắc Việt Nam, nằm cách thành phố Ninh…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Nho Quan (Ninh Bình)

Huyện Nho Quan nằm ở phía tây bắc của tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 34 km về…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Thành Phố Ninh Bình (Ninh Bình)

Thành phố Ninh Bình nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, thuộc tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam. Dưới…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Thành Phố Tam Điệp (Ninh Bình)

Thành phố Tam Điệp nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 14 km về…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Yên Khánh (Ninh Bình)

Huyện Yên Khánh nằm ở phía đông nam của tỉnh Ninh Bình, nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 14 km, cách trung…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Yên Mô (Ninh Bình)

Huyện Yên Mô nằm ở phía nam của tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 17 km về phía nam, cách trung…