BĐQH TỈNH QUẢNG NINH

Download Quy hoạch Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh)

Vân Đồn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Huyện Vân Đồn nằm ở phía đông tỉnh…

Download Quy hoạch Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh)

Đầm Hà là một huyện ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Huyện Đầm Hà nằm ở phía đông…

Download Quy hoạch Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

Bình Liêu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Huyện Bình Liêu nằm ở phía đông…

Download Quy hoạch Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)

Quảng Yên là một thị xã ven biển nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Thị xã…

Download Quy hoạch Thành Phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Móng Cái là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Thành phố…

Download Quy hoạch Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh)

Uông Bí là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Dân số 120.982 người, mật độ 472…

Download Quy hoạch Huyện Tiền Yên (Quảng Ninh)

Tiên Yên là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Diện tích: 647,897 km². Dân số:…

Download Quy hoạch Huyện Hải Hà (Quảng Ninh)

Huyện Hải Hà nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 69.013 ha….

Download Quy hoạch Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)

Hạ Long là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Thành phố được đặt theo tên của…

Download Quy hoạch Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh)

Đông Triều là một thị xã nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đông Triều nằm ở giao…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ