Huyện Mang Thít nằm bên bờ sông Tiền, nằm ở phía Đông của tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ địa lý từ 10°06′ 10″ đến 10°14’40” vĩ độ Bắc và từ 106°01’02″ đến 106°11’00″ kinh độ Đông, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Mang Thít

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Mang Thít

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Mang Thít tại Remaps.vn