BĐQH TỈNH NAM ĐỊNH

Download Quy hoạch Huyện Giao Thủy (Nam Định)

Huyện Giao Thủy nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 49 km về phía…

Download Quy hoạch Huyện Hải Hậu (Nam Định)

Huyện Hải Hậu nằm ở phía đông nam tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 35 km về phía đông nam, cách…

Download Quy hoạch Huyện Mỹ Lộc (Nam Định)

Huyện Mỹ Lộc nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Vũ…

Download Quy hoạch Huyện Thành Phố Nam Định

Thành phố Nam Định nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Dưới…

Download Quy hoạch Huyện Nghĩa Hưng (Nam Định)

Huyện Nghĩa Hưng nằm ở phía nam của tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định 45 km về phía nam,…

Download Quy hoạch Huyện Trực Ninh (Nam Định)

Huyện Trực Ninh nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 12 km,…

Download Quy hoạch Huyện Vụ Bản (Nam Định)

Huyện Vụ Bản nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định 13 km, cách trung tâm thủ đô Hà…

Download Quy hoạch Huyện Xuân Trường (Nam Định)

Huyện Xuân Trường nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 35 km về phía bắc,…

Download Quy hoạch Huyện Ý Yên (Nam Định)

Huyện Ý Yên nằm ở phía tây của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 27 km về phía tây,…

Chuyển đến thanh công cụ