BĐQH TỈNH NAM ĐỊNH

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Giao Thủy (Nam Định)

Huyện Giao Thủy nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 49 km về phía…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Hải Hậu (Nam Định)

Huyện Hải Hậu nằm ở phía đông nam tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 35 km về phía đông nam, cách…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Mỹ Lộc (Nam Định)

Huyện Mỹ Lộc nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Vũ…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Thành Phố Nam Định

Thành phố Nam Định nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Dưới…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Nghĩa Hưng (Nam Định)

Huyện Nghĩa Hưng nằm ở phía nam của tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định 45 km về phía nam,…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Trực Ninh (Nam Định)

Huyện Trực Ninh nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 12 km,…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Vụ Bản (Nam Định)

Huyện Vụ Bản nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định 13 km, cách trung tâm thủ đô Hà…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Xuân Trường (Nam Định)

Huyện Xuân Trường nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 35 km về phía bắc,…

5 Tháng Bảy, 2023

Download Quy hoạch Huyện Ý Yên (Nam Định)

Huyện Ý Yên nằm ở phía tây của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 27 km về phía tây,…