BĐQH TỈNH BÌNH THUẬN

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Bình Thuận cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,….

Download Quy hoạch huyện Tuy Phong (Bình Thuận)

Tuy Phong là một huyện ven biển nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 11°22′43″B 108°31′34″Đ…

Download Quy hoạch huyện Tánh Linh (Bình Thuận)

Tánh Linh là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 11°09′18″B 107°46′7″Đ…

Download Quy hoạch huyện Phú Quý (Bình Thuận)

Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tọa độ:…

Download Quy hoạch Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)

Phan Thiết là một thành phố ven biển và là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa…

Download Quy hoạch Thị xã La Gi (Bình Thuận)

La Gi là một thị xã nằm ở phía nam tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 10°39′36″B 107°46′19″Đ Bản đồ…

Download Quy hoạch huyện Đức Linh (Bình Thuận)

Hàm Thuận Nam là một huyện ven biển của tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 10°56′20″B 107°44′38″Đ Bản đồ Huyện…

Download Quy hoạch huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận)

Hàm Thuận Bắc là một huyện bán sơn địa của tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 11°09′18″B 108°03′7″Đ Bản đồ…

Download Quy hoạch huyện Hàm Tân (Bình Thuận)

Hàm Tân là một huyện ven biển nằm ở cực nam tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ:10°44′43″B 107°40′34″Đ Bản đồ…

Download Quy hoạch huyện Đức Linh (Bình Thuận)

Đức Linh là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 11°11′43″B 107°31′34″Đ Bản…

Download Quy hoạch huyện Bắc Bình (Bình Thuận)

Bắc Bình là một huyện ven biển của tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Tọa độ: 11°09′18″B 108°03′7″Đ Bản đồ Huyện Bắc…

  • 1
  • 2
Chuyển đến thanh công cụ