BĐQH TỈNH LÂM ĐỒNG

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Lâm Đồng cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông,….

Download Quy hoạch huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)

Lạc Dương là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Diện tích tự nhiên: 1.316,3 km². Huyện được…

Download Quy hoạch huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)

Huyện Đức Trọng nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 30 km về phía nam, có vị trí…

Download Quy hoạch huyện Di Linh (Lâm Đồng)

Huyện Di Linh nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Di Linh và có vị trí địa lý: Phía đông…

Download Quy hoạch huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng)

Đạ Tẻh là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Huyện trên vùng tiếp giáp giữa cao…

Download Quy hoạch Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Thành phố Bảo Lộc nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, có vị trí địa lý: Phía tây nam…

Chuyển đến thanh công cụ