BĐQH TỈNH QUẢNG NGÃI

Download Quy hoạch Huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi)

Huyện Tư Nghĩa nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Quảng…

Download Quy hoạch Huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi)

Huyện Trà Bồng là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Ngãi, có độ cao…

Download Quy hoạch Huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi)

Sơn Tịnh là một huyện đồng bằng nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý: Phía…

Download Quy hoạch huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Huyện Sơn Tây nằm về phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý: Phía đông, đông nam giáp…

Download Quy hoạch Thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)

Thành phố Quảng Ngãi nằm ở trung bộ Việt Nam; cách Thủ đô Hà Nội 898 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 819 km,…

Download Quy hoạch Huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi)

Mộ Đức là một huyện đồng bằng nằm ở phía đông nam tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Mộ Đức là huyện đồng bằng trọng điểm…

Download Quy hoạch Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Trước đây, Lý Sơn được gọi là Cù lao Ré, theo cách lý giải của…

Download Quy hoạch Thị xã Đức Thọ (Quảng Ngãi)

Thị xã Đức Thọ nằm ở vùng đồng bằng Sông La và hữu ngạn Sông Lam, nằm ở phía bắc của tỉnh…

Download Quy hoạch Huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Bình Sơn là một huyện đồng bằng ven biển, nằm ở cửa ngõ phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Huyện Bình Sơn nằm…

Download Quy hoạch Huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Ba Tơ là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam Huyện Ba Tơ nằm ở phía tây nam…

Chuyển đến thanh công cụ