Remaps là một cổng thông tin về Bất động sản, ở đó các thông tin được thu thập, chọn lọc và sắp xếp một cách dễ hiểu, có ý nghĩa và dễ truy cập bằng nền tảng bản đồ. Đối tượng người dùng mà Remaps hướng đến là những người có sự quan tâm đến lĩnh vực Bất động sản. Những người này có thể là Người mua nhà để ở; Người mua nhà để dành; Nhà đầu tư không chuyên; Nhà đầu tư chuyên nghiệp; Môi giới; Chủ đầu tư & Sàn giao dịch; Người làm nghề; Chủ nhà bán, cho thuê ….,

Tầm nhìn của Remaps hướng đến là nơi kết nối thông tin. Với tầm nhìn đó, đến thời điểm cập nhật, Remaps đã và đang tích hợp một loạt các chức năng chủ yếu dựa trên nền tảng bản đồ để nhằm đáp ứng các nhu cầu của các đối tượng mà Remaps hướng đến.

Các chức năng này được phân theo nhóm và sau đó chia nhỏ thành các chức năng riêng lẻ. Ví dụ: “Kiểm tra quy hoạch” là sự kết hợp giữa nhóm chức năng “Tìm kiếm vị trí Bất động sản” và “Xem lớp thông tin quy hoạch”; Hay “Tham khảo giá đất” là sự kết hợp giữa nhóm chức năng “Tìm kiếm vị trí Bất động sản” và chức năng “Tham khảo giá”.

Dưới đây trình bày tổng hợp các chức năng/nhóm chứng năng mà Remaps đã và sẽ cung cấp cho người dùng, bao gồm cả những người dùng miễn phí và có trả phí.

1. CÁC LOẠI DỊCH VỤ / NHÓM DỊCH VỤ MÀ REMAPS CUNG CẤP

(Click vào từng dịch vụ để xem chi tiết)

Nhóm Loại dịch vụ Tình trạng
Tìm kiếm vị trí bất động sản 1.01 Tìm vị trí theo số tờ số thửa, tên dự án Hỗ trợ ở 21 tỉnh
1.02 Tìm kiếm vị trí theo tọa độ VN2000, quét tọa độ Hỗ trợ cả nước
1.03 Tìm kiếm vị trí theo tọa độ vệ tinh (Tọa độ Google Maps) Hỗ trợ cả nước
Xem lớp nền bản đồ 2.01 Xem lớp quy hoạch sử dụng đất 506/705 huyện
2.02 Xem lớp thửa đất 21/63 tỉnh
2.03 Xem lớp Dự án 1900 dự án
2.04 Xem lớp nền bản đồ vệ tinh mờ Đã có
2.05 Xem lớp nền bản đồ vệ tinh rõ Đang phát triển
2.06 Xem bản đồ nhiệt Đã có
Điều chỉnh và quản lý dữ liệu cá nhân 3.01 Đăng thông tin trên mạng xã hội Remaps Đã có
3.02 Vẽ trên bản đồ và lưu đối tượng Đã có
3.03 Quản lý Dữ liệu đã lưu (ghi chú, đổi màu, gán nhãn) Đã có
3.04 Khai thác thông tin chính chủ Đang phát triển
3.05 Khai thác thông tin khách hàng cần mua Đang phát triển
3.06 Quản lý giỏ hàng Đã có
3.07 Khai thác giỏ hàng chia sẻ Đang phát triển
3.08 Thêm vào các lớp bản đồ tùy chọn Đang phát triển
3.09 Xem lịch sử hoạt động Đang phát triển
3.10 Đăng bán / cho thuê Bất động sản Đã có
Yêu cầu, xem và tải thông tin 4.01 Yêu cầu dẫn đường Đã có
4.02 Chia sẻ thông tin Đã có
4.03 Yêu cầu dịch vụ đặc biệt (Xác minh pháp lý, ra chứng thư định giá, vay ngân hàng) Đang phát triển
4.04 Xem giá lô đất, giá dự án, giá tuyến đường Đang phát triển
4.05 Tải xuống bảng giá tuyến đường, giá dự án Đang phát triển
4.06 Xem, lọc tin đăng bán, cho thuê Đã có

2. MỘT SỐ CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG THƯỜNG MUỐN THỰC HIỆN

Các nhu cầu người dùng muốn thực hiện là sự kết hợp của các chức năng riêng lẻ bao gồm:

  • Xem quy hoạch
  • Kiểm tra quy hoạch
  • Đăng bán/Cho thuê
  • Tham khảo giá bất động sản
  • Dẫn đường
  • Chia sẻ