Thị xã Tịnh Biên là một trong hai đơn vị hành chính cấp huyện miền núi của tỉnh An Giang, nằm về phía tây bắc của tỉnh và kéo dài từ 10026’15″B đến 10040’30″B, 104054’Đ đến 10507’, cách thành phố Long Xuyên 78 km, cách thành phố Châu Đốc 24 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 263 km, cách thành phố Cần Thơ 139 km và cách thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) 125 km. Thị xã Tịnh Biên có vị trí địa lý:

Bản đồ Thị xã Tịnh Biên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thị xã Tịnh Biên

Xem Trực quan hơn BĐQH Thị xã Tịnh Biên tại Remaps.vn