Huyện Thoại Sơn nằm ở phía nam của tỉnh An Giang, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 458,69 km², dân số năm 2019 là 163.427 người[2], mật độ dân số đạt 356 người/km².

Bản đồ huyện Thoại Sơn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Thoại Sơn

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Thoại Sơn tại Remaps.vn