Tri Tôn là một huyện dân tộc thiểu số, miền núi, tôn giáo, biên giới nằm ở phía tây tỉnh An Giang và có đường biên giới với Campuchia về phía tây bắc (tại các xã Vĩnh Gia, Lạc Quới) với chiều dài 15 km và có cửa khẩu phụ Vĩnh Gia tại xã Vĩnh Gia. Vị trí địa lý của huyện Tri Tôn:

Bản đồ huyện Tri Tôn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tri Tôn

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tri Tôn tại Remaps.vn