Quận Sơn Trà nằm ở phía đông bắc thành phố Đà Nẵng, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Sơn Trà

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Quận Sơn Trà

Xem Trực quan hơn BĐQH Quận Sơn Trà tại Remaps.vn