Huyện Hòa Vang nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Hòa Vang

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Hòa Vang

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Hòa Vang tại Remaps.vn