Thanh Khê là quận nội thành nằm ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Thanh Khê

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Thanh Khê

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Thanh Khê tại Remaps.vn