Huyện Vị Xuyên nằm ở trung tâm tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý:

Thành phố Hà Giang gần như nằm trọn trong lòng huyện

Huyện Vị Xuyên có diện tích 1.478,4025 km², dân số năm 2021 là 114.545 người[6], mật độ dân số đạt 77 người/km².

Bản đồ huyện Vị Xuyên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Vị Xuyên

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Vị Xuyên tại Remaps.vn