Huyện Quang Bình nằm ở phía tây nam tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Quang Bình có diện tích 791,78 km², dân số năm 2019 là 61.711 người[2], mật độ dân số đạt 78 người/km².

Bản đồ huyện Quang Bình

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download min phí BĐQH huyện Quang Bình

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Quang Bình tại Remaps.vn