Huyện Xín Mần nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 150 km về phía tây, có vị trí địa lý:

Huyện Xín Mần có diện tích 587,02 km², dân số năm 2019 là 67.999 người[2], mật độ dân số đạt 116 người/km².

Bản đồ huyện Xín Mần

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Xín Mần

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Xín Mần tại Remaps.vn