Huyện Tân Phú Đông nằm ở phía đông nam tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:

Do địa bàn huyện nằm hoàn toàn trên cù lao Lợi Quan giữa sông Cửa Tiểu và sông Mỹ Tho nên ranh giới tự nhiên với các huyện khác cũng là các con sông trên.

Huyện Tân Phú Đông có diện tích 202,08 km², dân số năm 2008 là 42.926 người[1], mật độ dân số đạt 212 người/km².

Huyện có 12 km đường bờ biển và nằm giữa hai cửa sông là cửa Tiểu và cửa Đại, có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Bản đồ huyện Tân Phú Đông

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tân Phú Đông

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Phú Đông tại Remaps.vn