Mỹ Tho là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Tiền GiangViệt Nam.

Thành phố Mỹ Tho hiện là đô thị loại I, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh loại I đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỹ Tho cũng là một trong những đô thị trọng điểm của vùng.

Bản đồ Thành phố Mỹ Tho

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Mỹ Tho

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Mỹ Tho tại Remaps.vn