Toạ độ địa lý: Từ 105°00′ đến 106°45 kinh độ Đông và từ 10°25′ đến 10°35′ vĩ độ Bắc.

Huyện Tân Phước nằm ở phía bắc tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích là 333 km². Dân số năm 2018 là 63.032 người, số hộ gia đình 15.670 hộ. Dân cư đa phần là từ các nơi đến lập nghiệp khi mới thành lập huyện, có 08 dân tộc thiểu số chung sống đan xen trong cộng đồng dân cư, gồm: Khơme, Hoa, Tày, Thái, Nùng, Mường, Êđê, Sán Dìu. Huyện ly là thị trấn Mỹ Phước nằm trên tỉnh lộ 865, cách thành phố Mỹ Tho 25 km về hướng tây bắc. Tỉnh lộ 865 theo hướng tây đi huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Bản đồ huyện Tân Phước

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tân Phước

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Phước tại Remaps.vn