Phú Bình là một huyện trung du nằm ở phía đông nam tỉnh Thái NguyênViệt Nam.

Bản đồ Huyện Phú Bình

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Phú Bình

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Phú Bình tại Remaps.vn