Huyện Phú Lương nằm ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Phú Lương

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Phú Lương

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Phú Lương tại Remaps.vn